Tag Archives: báo giá thép hình U hôm nay

Báo giá thép hình U hôm nay

Bảng báo giá thép hình U, Báo giá thép hình U, giá thép hình U, giá sắt U, Giá thép U

Bảng báo giá thép hình U hôm nay   ( CẬP NHẬT MỚI NHẤT). Bảng báo giá thép hình U được cập nhật bởi Sáng Chinh. Công ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại thép hình như thép U, thép hình I, thép V, thép C, thép H, thép L – Giá thép hình U dao động từ 15.300 đ đến 15.600 đ – Giá thép hình I dao động từ 15.300 đ đến 15.700 đ – Giá thép hình V dao động từ 13.100 đ đến 15.300 đ – Giá thép hình H dao động từ 15.200 đ đến 15.500 đ – Giá thép hình C dao động từ 14.800 đ đến 15.000 đ – Giá thép tấm dao động từ 11.636 đ đến 12.545 đ – Giá thép lá […]